Výstava fotografií Hany Rysové: Stromy

Výstava fotografií Báry Alex Kašparové

O galerii Fotodepo

S fotografiemi se lidé nejprve seznamovali jen na výstavách, později v knihách a v dnešní době se s díly mnohých klasiků i současných tvůrců seznamujeme nejprve v jejich internetové podobě. Proto je zde snad již prostor i pro čistě virtuální galerie. Nespornou výhodou je, že výstavy nemusí být ukončeny a postupně se tak vytváří archiv výstav.

 

Pro Fotodepo se snažím nacházet fotografy a fotografky, kteří, ač nejsou třeba široké veřejnosti známí, mají osobitou a silnou tvorbu, která mne hluboce zasahuje

Jan Tichý, provozovatel Fotodepo.cz