Adresář výstav fotografií, galerií, články o umělecké fotografii - Fotodepo.cz

Výstava fotografií Hany Rysové: Stromy

Výstava fotografií Báry Alex Kašparové

O Fotodepo

Na stránkách Fotodepo.cz se mezi léty 2010 až 2016 nacházel adresář hlavních českých galerií věnujících se fotografii a výstav, které pořádají; články a rozhovory o české a světové fotografii, o fotografických publikacích, výstavách a fotografech.

Od roku 2017 zůstala v provozu jen online galerie.

Jan Tichý, provozovatel Fotodepo.cz