Hana Rysová: Stromy | Výstava fotografií | Fotodepo.cz

Hana Rysová: Stromy

Stromy

Stromy

Strom. Stromy jsou všude kolem nás, kolem domů, v parcích, v lesích. Málokdy jim ale věnujeme dostatek pozornosti a myšlenek. To, že je strom součástí mnoha mytologií a náboženských představ, poukazuje na to, o jak silný symbol se jedná a jak moc by pro nás přemítání o stromech mohlo znamenat. Mohlo by se zdát, že fotografický záznam stromů nám nebude v tomto nápomocen. Není tomu ale tak. Fotografie stromů Hany Rysové nám pomáhají se zastavit a vnímat jejich krásu a sílu, jejich proměny napříč ročními dobami. Činí tak způsobem, jakým pracuje i příroda, neokázale, klidně, ale s neutuchající silou.

Zklidnění. Pro přemítání nad archetypálními symboly, jakým je i strom, je zapotřebí naplnit svou duši klidem a opustit všednodenní spěch. Fotografie Hany Rysové pomáhají i v tom. Pomáhají utišit duši a vytvořit prostor pro kontemplaci a ponor do nás samotných. V těchto prostorách prosté záběry stromů ožívají a hovoří jazykem pradávných vzpomínek a dějů a nám se zdá, že z nich plyne život sám.

Jan Tichý

Hana Rysová

Profesionálně fotografuje od roku 1964, v 70. letech dálkově vystudovala výtvarnou fotografii na FAMU u profesora Jána Šmoka. V 90. letech pracovala jako fotoreportérka časopisu Rock & Pop. Spolupracovala s fotografem Karlem Plickou, později s Tomášem Halíkem, geologem Václavem Cílkem, sochařem Mojmírem Preclíkem nebo s písničkářem Janem Burianem. Od roku 1974 uspořádala více než tři desítky samostatných výstav.

Fotografie Hany Rysové se vůbec nesnaží zalíbit vrátnému u hlavního vchodu, ale klidně a bezprostředně se vetřou zadem. Jsou působivé, ale velmi nenápadným způsobem. Myslím, že tato působivost je dána tím, že autorka sice zná krásu a náladu věcí, ale ta pro ni není na prvním místě. Spoušť fotoaparátu zmáčkne v okamžiku, kdy pocítí nějakou dosti hlubokou spřízněnost – ne s tím, co vidí, ale s tím, co ji obklopuje. Je v tom něco jako propracování se k bdělému snění. A v tom je nejspíš její hlavní umění.

Václav Cílek

Portrét Hany Rysové v pořadu Posezení s Janem Burianem
Aleje jako součást naší krajiny - pořad ČT s V. Cílkem, H. Rysovou a dalšími

Hana Rysová: Stromy Hana Rysová: Stromy
Hana Rysová: Stromy Hana Rysová: Stromy
Hana Rysová: Stromy
Hana Rysová: Stromy Hana Rysová: Stromy
Hana Rysová: Stromy Hana Rysová: Stromy
Hana Rysová: Stromy Hana Rysová: Stromy
Hana Rysová: Stromy Hana Rysová: Stromy
Hana Rysová: Stromy