Galerie hlavního města Prahy | Fotodepo.cz

Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy, po Národní galerii druhá nejvýznamnější v České republice, byla založena 1. května 1963.

Bylo jí uloženo shromažďovat, odborně ochraňovat, vědecky zpracovávat a vystavovat české umění 19., 20. a 21. století. Zároveň jí byla svěřena péče o fond pomníků, veřejných plastik, pamětních desek a kašen na pražských prostranstvích, včetně jejich restaurování a umísťování nových. Odborní pracovníci galerie mají od počátku za cíl budovat sbírkový fond českého umění 19., 20. a 21. století a odborně jej představovat veřejnosti.

Brzy po svém založení Galerie trvale zpřístupnila významnou kolekci soch, kreseb a grafiky Františka Bílka. K Bílkovu pražskému ateliéru a vile, kde je jeho tvorba po náročné rekonstrukci opět vystavena od 1. 9. 2010, přibyla roku 1994 také stálá expozice umělcových prací otevřená v jeho rodném domě v Chýnově u Tábora.

Dalším uměleckohistorickým objektem a zároveň specifickou výstavní prostorou v péči Galerie hl. m. Prahy je barokní zámek Troja s francouzskou zahradou, štěpnicí a oranžerií, náležející k nejvýznačnějším ukázkám barokní architektury v Čechách.

Rozsáhlé expozice, náročné na prostor, jsou od r. 1988 pořádány v gotickém Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí, od r. 1994 je hostí i výstavní sály Galerie v Městské knihovně, které byly pro tento účel původně vybudovány. Linii experimentálních výstav a tradičně již také umění nejmladší generace jsou věnovány sály ve 2. patře Staroměstské radnice. Dalším svébytným výstavním objektem se od 2. poloviny 90. let stal historický Dům U Zlatého prstenu ve staroměstském Ungeltu. Zrekonstruovaný prostor oživila nová dlouhodobá expozice Po sametu, která prostřednictvím děl několika uměleckých generací představuje české umění od roku 1989 do současnosti.

V roce 2010 dostala Galerie do správy barokní Coloredo-mansfeldský palác, do něhož bude v budoucnosti soustředěna veškerá administrativa a kromě výstavních prostor zde vznikne zde také galerijní informační centrum. Ve stejném roce Galerie také převzala Pražský dům fotografie, v němž budou od podzimu roku 2011 pořádány výstavy zaměřené na soudobou českou fotografii.

Dnes, ve 48. roce svého trvání, vlastní Galerie hlavního města Prahy 14 522 uměleckých děl. Do její péče dále patří zároveň fond více než 400 artefaktů, spojených s veřejnou plastikou, z čehož je dnes 208 instalovaných pražských veřejných plastik, jmenovitě zapsaných ve Zřizovací listině Galerie. Její historikové umění, ve spolupráci s odborníky z dalších institucí, zpřístupnili významná témata, fenomény a osobnosti dějin českého umění, a to i v mezinárodních souvislostech, k dnešnímu dni na více než 650 výstavách.

Objekty GHMP.

AdresaStaroměstské náměstí 605/13
Praha 1
WWWwww.ghmp.cz
OtevřenoPo / zavřeno
Út - ne / 10 - 18 hod

Minulé výstavy

 • Štěpánka Šimlová: Léta levitace
  20. 11. 2015 - 20. 3. 2016
  Štěpánka Šimlová (*1966) patří k dynamické generaci devadesátých let, v níž se důrazně přihlásily o slovo mladé umělkyně.
 • Milota Havránková: Milota
  2. 10. 2015 - 17. 1. 2016
  Retrospektivní výstava je uspořádaná k životnímu jubileu této představitelky slovenské a české výtvarné scény, fotografky a multimediální výtvarnice.
 • Jiří Kovanda proti zbytku světa
  1. 4. 2014 - 15. 6. 2014
  Jiří Kovanda (* 1953) je autorem akcí takřka nerozeznatelných od skutečného života.
 • Viktor Kolář: Retrospektiva
  7. 6. 2013 - 29. 9. 2013
  Retrospektivní výstava Viktora Koláře představuje ucelený pohled na osobitou fotografickou tvorbu s výlučným a vyhraněným celoživotním ostravsko-kanadským tématem.
 • Vnitřní okruh v současné české fotografii
  15. 5. 2013 - 18. 8. 2013
  Dosud nejrozsáhlejší výstava aktuálních tendencí české fotografie a výtvarné tvorby exploatující fotografické médium z období po roce 2000 je zaměřena na širokou škálu děl s motivy „vnitřního okruhu".