Anna Fárová: A pásly by se tam ovce ... | Fotodepo.cz

Anna Fárová: A pásly by se tam ovce ...A pásly by se tam ovce... (Torst, 2010) je autobiografickou knihou o Anně Fárové, české historičce fotografie, která vznikla na základě rozhovorů s nakladatelem Viktorem Stoilovem vedených v letech 2004-2005 a 2008.

Obal knihy: Anna Fárová - A pásly by se tam ovce ... Anna Fárová byla pro českou historii fotografie v mnohém zakladatelskou osobností. V 60. letech pro nakladatelství Odeon připravila monografie takových světových fotografů jako Henri Cartier-Bressona či Wernera Bischofa. Počátkem 70. let založila fotografickou sbírku v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a uspořádala díla Františka Drtikola a Josefa Sudka.

Kniha A pásly by se tam ovce... je velmi čtivá. Pozitivně se projevilo, že se jedná o záznam vyprávění, mluveného slova. Události jsou uspořádány chronologicky. Fárová se velmi podrobně věnuje svému rodinnému zázemí, kde hledá kořeny svých pozdějších zájmů o historii umění a svého estetické cítění. Velmi obšírně vypráví i o svých začátcích a zlomových okamžicích v roli historičky a kurátorky fotografie. Dává nahlédnout do svého uvažování o Františku Drtikolovi či Josefu Sudku, stejně tak hovoří podrobně o pozdějších fotografech a známých výstavách v 70. a 80. letech. Čím více se ale vyprávění blíží k současnosti, tím je stručnější. A to přesto, že i v letech po revoluci byla Fárová velmi aktivní, vydávala monografie pro Torst či pořádala další výstavy.

Zajímavé je si uvědomit nakolik je i historie fotografie proměnlivých polem, které není předem dáno, ale je vytvářeno právě historiky a kurátory. Ty fotografy, které považujeme za klasiky české fotografie jako Sudka, Drtikola, Jaromíra Funka a další, mají své pevné místo právě díky jejich péči a zviditelnění. Stejně tak důležitou roli Fárová hrála při formování nových, mladých fotografů jako Josef Koudelka či Jan Saudek. Je zde vidět rozhodující role kurátorů, publicistů a historiků při šíření a etablování povědomí o jednotlivých autorech. Příkladem může být právě světoznámý Koudelka, který se jako jeden z mála českých fotografů objevuje i v zahraničních souborných publikacích. A naproti němu stejně kvalitní ale širší veřejnosti neznámý Vojta Dukát.

Kniha je velmi přínosným a poutavým čtením o jedné etapě české či československé fotografie a jednoho neméně poutavého a vnitřně dobrodružného života. Fárová svou působností a kontakty překračovala Česko. Publikovala v prestižních zahraničních nakladatelstvích, dostávala pracovní nabídky ze zahraničí, ale přesto zůstala věrná českému umění a kultuře.

9. září 2011
Jan Tichý | provozovatel stránek Fotodepo.cz