Česká fotografie 20. století | Fotodepo.cz

Česká fotografie 20. stoletíKniha Česká fotografie 20. století, která vyšla již před rokem, nabízí ucelený přehled dějin české fotografie. Kromě kvalitních přehledových textů obsahuje mnoho stejně kvalitně provedených reprodukcí.

Obal knihy: Česká fotografie 20. století Touto knihou autoři Vladimír Birgus a Jan Mlčoch završili své mnohaleté úsilí zmapovat fotografické dění v Čechách během minulého století. Publikaci předcházela v roce 2005 rozsáhlá stejnojmenná výstava a katalog k výstavě, který již předestřel mnohé z témat plně zpracovaných poté v této knize. Ačkoliv se tvůrci drželi spíše zavedeného pohledu na českou fotografii, objevují se zde i doposavad nepříliš známé okruhy a autoři – němečtí meziváleční fotografové či krnovský fotograf Gustav Aulehla, o jehož zviditelnění se Birgus zasloužil i samostatnou publikací.

Kniha je rozdělena chronologicky do 17 kapitol a sleduje napříč milníky české historie dva typické proudy fotografie: dokumentární a výtvarnou. Je dobře, že se autoři nesnaží o definici české fotografie. Nicméně její charakter prosvítá napříč stránkami. Při jejím čtení a prohlížení mám vždy příjemný pocit něčeho důvěrného a blízkého jako při cestách po české krajině.

Co je velkým plusem oproti jiným dějinám fotografie, je rozsáhlá obrazová část. Každá kapitola kromě fotografií v rámci textu obsahuje mnoho stránek pouze s fotografiemi. Nutno podotknout, že velmi kvalitně vytištěných, jak je u nakladatelství KANT krásným zvykem. Ke knize je příjemné se vracet a jen si v ní listovat a prohlížet si jednotlivé fotografie. Na druhou stranu jsou texty na tak rozsáhlou publikaci kratší. Pro příští autory dějin české fotografie je zde stále velký prostor pro její hlubší zhodnocení a rozbor.

Každopádně autorům patří mnohé díky za poctivě odvedenou práci, z níž budou mít radost všichni, kdo mají českou fotografii rádi.

17. listopadu 2011
Jan Tichý | provozovatel stránek Fotodepo.cz