Jan Branč: Navštívení | Fotodepo.cz

Jan Branč: NavštíveníV krásných prostorách olomoucké kavárny Amadeus Arcidiecézního muzea probíhá do 28. listopadu výstava fotografií Jan Branče nazvaná Navštívení. Výstavy zahrnuje výběr ze tří autorových sociologických projektů.

Podoby / 9 měsíců zachycují časosběrnou metodou portréty rodičů a jejich dítěte před narozením, chvíli po narození a několik měsíců po narození. Celkově na jednom obraze je devět fotografií. Číslo devět se stává téměř magickým číslem ranného rodičovství. Největší rozdíly v jednotlivých okamžicích jsou pochopitelně v záběrech dítěte, jež začínají ultrazvukovým záběrem. Naproti tomu u rodičů nejsou změny natolik prvoplánově viditelné a těžko odhadnout, zda se na jejich tvářích zrcadlí nová životní role nebo spíše jen okamžité rozpoložení. Nicméně jako celek devět fotografií vytváří zvláštní vzor a nejzajímavější interakce a významy vznikají právě z tohoto rozložení, kdy lze fotografie sledovat po sloupcích, v řadách, napříč či jakkoliv jinak. V jedné ze sérií chybí poslední portrét otce. Jelikož tato absence není vysvětlena, můžeme se jen domnívat, zda se jedná jen o nepřítomnost v době focení či o odchod od rodiny. Každopádně toto přerušení rytmu působí jako memento.

Další cyklus nazvaný Navštívení portrétuje autorovy přátele a jejich návštěvy. Jednotlivé fotografie jsou ještě doplněny údaji o jménu zachycené osoby, jejího vztahu k domácímu, případně povolání a čase návštěvy. Vzniká tak poutavý záznam, kdy člověk je nahlížen v kontextu svých bližních a definován svými sociálními vztahy. Zajímavé, byť vlastně ne až tolik překvapující, je, že největší a snad i nejzajímavější generační rozpětí návštěv mají babičky a dědečkové.

Třetí cyklus Naše návštěvy je variací předchozího cyklu realizovaného v domácnosti samotného fotografa. Jelikož se jedná o okruh lidí kolem autora, můžeme mnohdy nalézat osoby procházející z jednoho prostoru či cyklu do druhého. Komunikace mezi fotografiemi tak vzniká i napříč jednotlivými sériemi a cykly a vytváří svého druhu deník jedné doby, prostředí a sítě mezilidských vztahů.

Jan Branč: Navštívení

5. listopadu 2010
Jan Tichý | provozovatel stránek Fotodepo.cz