Krajiny duše Tomáše Bicana | Fotodepo.cz

Krajiny duše Tomáše BicanaDo konce prvního únorového týdne je ještě možné shlédnout výstavu fotografií Tomáše Bicana v Českém centru v Praze, nazvanou prostě Krajina!. Výstava stojí za shlédnutí, jelikož v ní nejde jen o samotné fotografie, které lze spatřit i jinde, ale o samotnou koncepci výstavy.

Ačkoliv se o této výstavě referuje převážně jako o výstavě 12 velkoformátových fotografií čtvercového formátu, je zde k vidění mnohem více. K prohlédnutí jsou fotoalba starších fotografií Tomáše Bicana z jeho putování po světě i z Prahy. Vystavené velkoformátové fotografie doplňují na stěnách nedbale nalepené menší snímky a promítáno je několik slideshow (v pár případech i animovaných) za hudebního doprovodu písní Toma Waitse, Davida Lynche a dalších hudebníků podobného temného ražení.

Tato výstava je vynikajícím příkladem toho, jak i sama koncepce výstavy a pojednání výstavního prostoru se může podílet na vyznění či dokonce na významových posunech vystavovaného díla. V první síni galerie jsou samotné fotografie doplněny výstřižky ptáků z fotografií, v druhé síni je jedna fotografie ještě zrcadlově obrácena a položena na zem. Fotografie tak vystupují do prostoru a návštěvník se začíná cítit jako součást celého světa vystavených fotografií. O to více, že z podzemního patra galerie zaznívá hudba promítaných slideshow. Když pak sestupujete po schodech dolů nabýváte pocitu, že se noříte do hlubin tohoto světa, do intimity fotografií či samotného tvůrce. Dole v temném prostoru projekce jsem tak našel samotné srdce či nitro výstavy.

Úzkost, putování po světě, dynamika linií i kontrastu charakteristické pro fotografie Tomáše Bicana, na druhé straně i humor a touha po spočinutí, tak díky koncepci výstavy dosahují dalšího rozměru, který jinde než na této výstavě nenaleznete.

Tomáš Bican: Varšava

Varšava

Tomáš Bican: Agra

Agra

1. února 2010
Jan Tichý | provozovatel stránek Fotodepo.cz