Ze souboru Spleen Erica Perriarda | Fotodepo.cz

Ze souboru Spleen Erica PerriardaFotografie Erica Perriarda ze souboru Spleen se nezdá být ničím příliš výjimečná, přesto je pro mne velmi působivá. Působí i svou jednoduchostí a nenuceností, jež v náznacích vyjadřuje skryté vnitřní drama.

Eric Perriard je mladý fotograf korejského původu, který vyrůstal ve Francii. V souboru Spleen se vyrovnává se svým návratem do Koreje po 20 letech, kdy se snaží přivolat k životu zašlé vzpomínky a pocity. Soubor čítá jen osm fotografií. I další dva Perriardovy soubory nejsou o nic početnější. Z toho je patrné, že Perriard do svých souborů vkládá jen ty snímky, které pro něj či pro daný soubor znamenají nejvíc.

Na třetí fotografii souboru je vidět postava ženy stojící či volně kráčející po kraji kamenitého břehu. Na horizontu vodní plochy jsou v mlze vidět jen náznaky hor. Nad postavou se v dáli ještě rýsuje bóje či maják. Pro vzdálenost a mlhu objekt nelze ani plně rozpoznat. Klid a zamyšlenost vod ale prudce narušují betonové pilíře mostu, které vpravo zabírají dobrou čtvrtinu záběru.

Perriard nejen v tomto souboru ale i v Urban Souls zabírá postavy obvykle z povzdálí a zezadu, jakoby je zastihoval v okamžicích zamyšlení a introspekce, aniž by je chtěl vyrušit. Postavy jsou součástí krajinných celků a poukazují na prastarou tradici čínského krajinného malířství, v níž se postavy poutníků či mnichů ztrácely v širých krajinách, jichž se tak stávaly neoddělitelnou součástí. I když by se pro zachycení introspektivního pohroužení zdál jako vhodnější portrétní žánr, Perriard volí krajinu a takřka anonymní postavu v ní. Vyjadřuje tak koncepci, v níž se člověk ve chvílích ponoru stává více součástí svého prostředí a okolí. Kdy se vnitřní a vnější svět prolínají.

Fotografie je velmi strohá: kamenitá pláž či břeh, vlevo betonový blok a především vpravo dramatické sloupy mostu. Klid, vyrovnání a melancholie vodní plochy a vzdálené zvlněné linky hor tak mají ve ztuhlé strohosti ostatních prvků protipól. Obraz kromě poklidného vlnění vod obsahuje proto i napětí. Pokud si ještě představíme uhánějící auta na mostě, nabírá tato nevyjádřená síla na mohutnosti. Ačkoliv bóje v pozadí se téměř vytrácí, tvoří důležitý akcent či rým jak pro postavu níže, tak pro silné sloupy mostu a sjednocuje je v jedno. Na vzájemné působení až jednotu postavy a sloupů poukazuje i jejich kompoziční umístění na stejnou diagonálu.

I když se tato fotografie ve srovnání s dalšími fotografiemi ze stejného cyklu zdá mnohem prostší, je nabita velkou vnitřní silou, klidem i napětím zároveň.

Eric Perriard: ze souboru Spleen

ze souboru Spleen (2006 - 2007)

© Eric Perriard

22. února 2010
Jan Tichý | provozovatel stránek Fotodepo.cz