White Night Petera Župníka | Fotodepo.cz

White Night Petera ŽupníkaHledal jsem fotografii, která by se nejvíce blížila tomu, jak vnímám vánoce a jejich atmosféru, jež se mi vždy spojuje s tichem padajícího sněhu v noci. Peter Župník přesně takovou atmosféru zachytil na jedné své starší fotografii ze série Day's dreams. Možná je troufalé ji nazvat vánoční a samotný Župník s tím asi sotva počítal, ale pro mne jí určitě je.

Fotografie Petera Župníka mám již dlouho rád pro jejich objevování tajemna ve všednodennosti. I tato fotografie je svým způsobem na jedné straně zcela prostá a reálná, ale na straně druhé se už rozebíhá do krajiny poezie a nadreality. Tajemno zde promlouvá skrze ostrý protiklad světla a tmy, který zjemňuje jen napadlý sníh a padající vločky. Protiklad leží také v chaotických liniích křoví, vytrysklých z tvůrčí síly přírody stojících proti jasným a pravidelným obrysům loďky. Ozubená kola pro mne vždy znamenala osudovost a nevyhnutelnost. Rozprostírá se tak před námi trojúhelník mnohožnačnosti, který vybízí každého ke kontemplaci nad těmito symboly a jejich vzájemným pnutím. Neméně význačný je i nadhled, z něhož je fotografie snímána. Díky zachycené stěně na levé straně vnímáme hloubku zobrazeného prostoru, i když samotný výjev je tímto postupem zároveň sploštěn, což umocňuje nadreálné a symbolické vnímání scény.

Tajemno vzbuzuje ambivalentní pocity strachu i naděje. Vánoce, ač především svátky naděje, byly někdy zobrazovány i v této ambivalentnosti, přenejmenším v rámci lidové tvořivosti. Obdobným a svátečním duchem na mne dýchá i Župníkova fotografie, tajuplný okamžik rozjímání, pomalu plynoucího času, zjitřelého vnímání hlubších a širších souvislostí.

White Night

white night

© Peter Župník

23. prosince 2009
Jan Tichý | provozovatel stránek Fotodepo.cz