Václav Jirásek: Svět podle Ironyma Koola | Výstava fotografií | Fotodepo.cz

Václav Jirásek: Svět podle Ironyma KoolaSvět Ironyma Koola je krásné, bolestivé místo.

S úšklebkem sleduje Kool pokračující rozklad západní společnosti, do něhož s patřičným despektem zahrnuje i dnešní život člověka, jehož je nucen být alter egem. Kool je připomínkou svobodného a idealistického mládí, oplakaným ironickým hrdinou, kterým umělec býval a není. Jevy vypuzené na okraj společnosti mu poskytují nejen symbolický materiál pro obžalobu civilizace, ale taky příležitost k vyváznutí z tohoto světa. Tuláci a další trosky na pomezí kultury a přírody vytvářejí místa nespojitosti, slibující možnost průniku do Hádovy nebo jiné říše. Na mnoha kilometrech ujetých v „autě-rakvi, z něhož jsou všechny pohledy krásné jako plátno IMAXu“ bleskem loví lišky a vykrmuje prasata tatrankami, upřímně se baví každodenními bizarnostmi a romanticky obdivuje prostotu v krajinách, zátiších sestavených pasáky, v eskapických popových záblescích i relikviích tradičních hodnot, vědomý si jejich krutosti a dnešku zoufale neadekvátních stránek. Návrat není možný, ani žádoucí, ale pokud se člověk, jakkoli marně, neobrací k nepochopitelnému, současnost je příliš plná utrpení a mnohem míň vznešených pocitů – trapnosti a groteskní ubohosti. Psů přikovaných k vzrušujícím vrakům, torz životních snů v izolovaných, nikdy nedostavěných domech, lidí schoulených na ulici, uvadajících květů a dětí v gumových maskách smrti. Estetické hody Jiráskovy malířské obraznosti ukazují absurdnost jediného – života bez pána, ať už coby obyčejného majitele nebo spolehlivé duchovní autority.
Svět podle Ironyma Koola spojuje několik tematických okruhů vznikajících na cestách během posledních více než deseti let a je Jiráskovou první velkou výstavou nových fotografií od projektu Industria (2006).
Kurátor: Michal Nanoru

(1. patro)

Zdroj: www.dum-umeni.cz/cz/vystava/vystavni_plan_do_konce_roku_2015
Vložil: Jan Tichý - fotograf Praha portréty

Od9. prosince 2015
Do7. února 2017
GalerieDům umění města Brna
AdresaMalinovského nám. 2
Brno
OtevřenoPondělí - úterý / zavřeno
Středa - neděle / 10–18 hod