Vojtěchovský – Beneš & studenti | Výstava fotografií | Fotodepo.cz

Vojtěchovský – Beneš & studentiKdyž přemýšlíme o tom, co by mohlo být charakteristickým znakem naší desetileté spolupráce, potom docházíme jednoznačně k názoru, že se nejedná o jeden společný jmenovatel, ale o dvě linie pohybu.

Tou první je bezpochyby přechod od analogového k digitálnímu zobrazování při zachování plného respektu ke klasickému fotochemickému procesu a neúnavném hledání cest, jak co nejvíce využít digitální technologii zejména všude tam, kde negativ, či pozitiv vznikal pouze jako intermediát pro potřeby tisku.
Když jsme ve školním roce 2004/2005 stáli spolu s prvním ročníkem studentů Orange Factory před neobyčejně náročným úkolem pořídit fotografie pro nově připravovaný katalog mladoboleslavského Škoda Auto Muzea tak, aby představovaly co možná nejkvalitnější produkci specializovaných ateliérů z vyspělých zemí a přitom udržely atmosféru muzejní expozice, začínali jsme s technickou kamerou a diapozitivem 4“ × 5“ na jedné straně a na druhé straně se středoformátovou kamerou a digitální „stěnou“. Velmi brzo jsme ovšem pochopili, že analogový systém by byl neskonale nákladnější, navíc při nervy drásajícím postupu. Zatímco digitální cesta představovala mnohem kvalitnější kontrolu obrazu ihned po snímku na monitoru a dávala téměř neohraničené možnosti další postprodukční práce. Tak jsme se dostali k časosběrné fotografii, která nám umožnila odrazit se do rovin konceptuální, avšak neomezené obrazové hry. Mezitím jsme – počínaje akademickým rokem 2006/2007 – dostali možnost rozšířit naši spolupráci do dlouhodobějšího výukového programu v nově založeném ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí n/L, kde čtyřleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské studium poskytuje přeci jenom více časového prostoru pro realizování druhé linie našeho usilování…
Tu můžeme nazvat snahou o rozrušení tradiční schizofrenie uměleckých škol a umělecké komunity vůbec – rozrušit tendenci akcentující rozpor mezi tzv. volnou a zakázkovou tvorbou. Nemáme v úmyslu vypočítávat, kolik slavných artefaktů dějin umění bylo vytvořeno na zakázku a za úplatu, ale chceme obrátit naši pozornost k výukovému procesu, který se snaží rozvíjet studentovu svobodnou tvořivost, neboť při vší té podmanivé pedagogické práci se utvrzujeme v nezvratném přesvědčení, že tvorba nastupující generace mladých autorů se stává hlubší a společensky závažnější všude tam, kde dokáží svou vlastní autorskou volnou tvorbu prolnout do vizualizace významných životních témat soudobé společnosti.

Miroslav Vojtěchovský a Marian Beneš

Zdroj: www.nikonphotogallery.cz/event.php/view/be99d85cce4511e4966d5254009f6bad
Vložil: Jan Tichý

Od10. září 2015
Do4. října 2015
GalerieNikon Photo Gallery
AdresaÚjezd 19
Praha 1
OtevřenoPondělí / zavřeno
Úterý - neděle / 12 – 19 hod
Vojtěchovský – Beneš & studenti